Leeftijd Berekenen

Voer uw exacte geboortedatum in om uw leeftijd, verjaardag en nog veel meer te weten!

Other Tools

Deze geavanceerde leeftijd berekenen heeft enkele ogenblikken nodig om de leeftijd calculator precies te . Voer uw geboortedatum op volgorde in en ontdek hoeveel jaar, maanden, weken, dagen, uren, minuten en seconden u tot de huidige datum hebt geleefd. U kunt ook uw leeftijd op elke datum in het verleden achterhalen.

Daarmee berekent de tool ook uw volgende halve verjaardag. Als u uw geboortedatum kent en wilt weten hoe oud u bent, is deze tool een perfecte keuze voor u.

Zo werkt onze leeftijd calculator online!

De elegante interface van onze hoe oud ben ik-calculator maakt het de enige tool om zonder problemen de verjaardagskalender. Laten we ontdekken hoe!

Invoer:

 • Voer uw geboortedatum in als Dagen, Maanden en Jaren
 • Vul nu de datum in waarop u uw leeftijd wilt berekenen
 • Tik op Bereken

Uitgang:

 • Exacte leeftijd met betrekking tot geboortedatum (jaren, maanden, weken, dagen, uren, minuten en seconden)
 • Je volgende halve verjaardagskalender
 • De weekdag op de verjaardagsdatum tov het huidige jaar
 • Uw pensioengerechtigde leeftijd en de resterende tijd tot dat moment
 • Uw Chinese geboortejaar
 • Jouw geboortesteen
 • Andere interessante feiten zoals het aantal ademhalingen, hartslagen, lachtijd, slaaptijd, haarlengte en nagellengte
 • Je familielid wordt ouder als je een dier was
 • Jouw planeetleeftijd
 • Verschillende evenementen op je verjaardag (indien aanwezig)

Hoe oud ben jij?

Uw leeftijd is de exacte tijdsduur die u tot nu toe heeft geleefd in relatie tot de geboortedatum.

Onze leeftijdscalculator berekent uw leeftijd en geeft deze in de juiste volgorde weer, d.w.z.; In termen van jaren, maanden en dagen.

Hoe de leeftijd te berekenen

Als je je afvraagt wat mijn leeftijd is, kun je deze binnen enkele seconden en zonder fouten via de leeftijd berekenen online krijgen. Als uw doel echter handmatige berekeningen oplevert, lees dan verder!

Kortom, de leeftijd van een persoon is het verschil tussen de geboortedatum en de huidige datum.

Leeftijd = Huidige datum - Geboortedatum

Hier wordt de complexiteit geïntroduceerd wanneer er met verschillende data moet worden omgegaan!

Aantal jaren:

 • Trek eenvoudig uw geboortejaar af van het lopende jaar

Aantal dagen:

 • Trek dagen af van de huidige datum en de geboortedatum.
 • Als de dagen in de huidige datum groter zijn, ga dan verder met aftrekken
 • Als de dagen op de huidige datum kleiner zijn, trek dan 1 maand af van de maanden van het huidige jaar en tel daar 30,5 bij op
 • Trek nu de geboortedagen af van de dagen van het huidige jaar

Aantal maanden:

Volg dezelfde procedure als vermeld voor dagenberekeningen. Houd er rekening mee dat als u 1 jaar wilt meenemen, u 12 maanden moet optellen bij de lopende jaarmaanden.

Gerelateerd: Je kunt ook berekenen hoe oud je bent in Korea met een andere Koreaanse leeftijd berekenen die in hetzelfde formaat is geschreven, maar enigszins is gewijzigd ten opzichte van je werkelijke leeftijd.

Datumformaten:

Er zijn verschillende volgordes om de leeftijd te schrijven, waaronder:

Amerikaanse datum:

 • mm/dd/jjjj
 • mm.dd.jjjj
 • mm-dd-jjjj

Europese datum:

 • mm/dd/jjjj
 • mm.dd.jjjj
 • mm-dd-jjjj

Internationale datum:

 • jjjj-mm-dd

Geboortestenen tegen leeftijdsmaanden:

Geboortestenen zijn bijzondere edelstenen die licht werpen op verborgen kenmerken van een verjaardagsmaand. Bekijk de volgende tabel die u helpt bij het verkennen van de geboortesteen die verband houdt met uw verjaardagskalender en ontdek wat deze betekent:

Hoe oud was ik op een bepaalde datum?

Met deze leeftijdscalculator kun je ook berekenen hoe oud je op een willekeurige datum in het verleden was. Stel dat u bijvoorbeeld bereid bent uw leeftijd te berekenen tijdens de FIFA Wereldbekerfinale. Hiervoor vult u gewoon uw geboortedatum in. Voer op dezelfde manier de einddatum in het veld 'Leeftijd op datum' in. Knipper nu even om uw leeftijd te bepalen vanaf de finaledatum.

Wat is hardloopleeftijd?

Je hardloopleeftijd is eigenlijk de voltooide leeftijd die eenvoudig kan worden berekend via de online leeftijd berekenen . Het verwijst naar de leeftijd op de huidige lopende datum, waarbij uw geboortedatum als referentie wordt beschouwd.

Hoe oud ben ik op mijn 30e verjaardag?

Zoals berekend met de leeftijd calculator, zal uw exacte leeftijd in dagen zijn:

365,25 * 30 = 10.957,5 dagen

Wat zijn de soorten leeftijd?

Hieronder volgen de belangrijkste leeftijdscategorieën die u moet kennen:

 • Biologische leeftijd
 • Fysieke leeftijd
 • Sociale leeftijd
 • Psychologische leeftijd

Hoe oud ben ik als ik tussen 1920 en 2023 geboren ben?

  LEEFTIJD IN 2021 LEEFTIJD IN 2022 LEEFTIJD IN 2023
Geboren jaar Voor Na Voor Na (huidige leeftijd) Voor Na
1920 100 101 101 102 102 103
1921 99 100 100 101 101 102
1922 98 99 99 100 100 101
1923 97 98 98 99 99 100
1924 96 97 97 98 98 99
1925 95 96 96 97 97 98
1926 94 95 95 96 96 97
1927 93 94 94 95 95 96
1928 92 93 93 94 94 95
1929 91 92 92 93 93 94
1930 90 91 91 92 92 93
1931 89 90 90 91 91 92
1932 88 89 89 90 90 91
1933 87 88 88 89 89 90
1934 86 87 87 88 88 89
1935 85 86 86 87 87 88
1936 84 85 85 86 86 87
1937 83 84 84 85 85 86
1938 82 83 83 84 84 85
1939 81 82 82 83 83 84
1940 80 81 81 82 82 83
1941 79 80 80 81 81 82
1942 78 79 79 80 80 81
1943 77 78 78 79 79 80
1944 76 77 77 78 78 79
1945 75 76 76 77 77 78
1946 74 75 75 76 76 77
1947 73 74 74 75 75 76
1948 72 73 73 74 74 75
1949 71 72 72 73 73 74
1950 70 71 71 72 72 73
1951 69 70 70 71 71 72
1952 68 69 69 70 70 71
1953 67 68 68 69 69 70
1954 66 67 67 68 68 69
1955 65 66 66 67 67 68
1956 64 65 65 66 66 67
1957 63 64 64 65 65 66
1958 62 63 63 64 64 65
1959 61 62 62 63 63 64
1960 60 61 61 62 62 63
1961 59 60 60 61 61 62
1962 58 59 59 60 60 61
1963 57 58 58 59 59 60
1964 56 57 57 58 58 59
1965 55 56 56 57 57 58
1966 54 55 55 56 56 57
1967 53 54 54 55 55 56
1968 52 53 53 54 54 55
1969 51 52 52 53 53 54
1970 50 51 51 52 52 53
1971 49 50 50 51 51 52
1972 48 49 49 50 50 51
1973 47 48 48 49 49 50
1974 46 47 47 48 48 49
1975 45 46 46 47 47 48
1976 44 45 45 46 46 47
1977 43 44 44 45 45 46
1978 42 43 43 44 44 45
1979 41 42 42 43 43 44
1980 40 41 41 42 42 43
1981 39 40 40 41 41 42
1982 38 39 39 40 40 41
1983 37 38 38 39 39 40
1984 36 37 37 38 38 39
1985 35 36 36 37 37 38
1986 34 35 35 36 36 37
1987 33 34 34 35 35 36
1988 32 33 33 34 34 35
1989 31 32 32 33 33 34
1990 30 31 31 32 32 33
1991 29 30 30 31 31 32
1992 28 29 29 30 30 31
1993 27 28 28 29 29 30
1994 26 27 27 28 28 29
1995 25 26 26 27 27 28
1996 24 25 25 26 26 27
1997 23 24 24 25 25 26
1998 22 23 23 24 24 25
1999 21 22 22 23 23 24
2000 20 21 21 22 22 23
2001 19 20 20 21 21 22
2002 18 19 19 20 20 21
2003 17 18 18 19 19 20
2004 16 17 17 18 18 19
2005 15 16 16 17 17 18
2006 14 15 15 16 16 17
2007 13 14 14 15 15 16
2008 12 13 13 14 14 15
2009 11 12 12 13 13 14
2010 10 11 11 12 12 13
2011 9 10 10 11 11 12
2012 8 9 9 10 10 11
2013 7 8 8 9 9 10
2014 6 7 7 8 8 9
2015 5 6 6 7 7 8
2016 4 5 5 6 6 7
2017 3 4 4 5 5 6
2018 2 3 3 4 4 5
2019 1 2 2 3 3 4
2020 0 1 1 2 2 3
2021 - 0 0 1 1 2
2022 - - 0 0 0 1
2023 - - - - 0 0
Add to Bookmarks Tool
Other Tools

age Age Calculator